Te Maramatanga Aoao Nui

Te Maramatanga Aoao Nui (Necklace)

Te Maramatanga Aoao Nui (Necklace)

Necklace: Te Maramatanga Aoao Nui
Sterling and fine silver (oxidised), pounamu, muka, lapis lazuli (beads)
By Kaaterina Kerekere

  • Te Maramatanga Aoao Nui (Necklace)